پنجشنبه 20 مرداد 1401 | Thursday 11 August 2022
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار - رویه های حاکمیت شرکتی

قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت

    مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

  • اساسنامه شرکت
  • قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت                           - آیین نامه معاملات
  • مجموعه قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران          - آیین نامه بهره وری                            
  • قانون مالیات های مستقیم                                                              - آیین نامه تنخواه گردان
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده                                                        - آیین نامه رفاهی
  • قانون کار و تامین اجتماعی                                                           - آیین نامه اموال    
  • قانون مبارزه با پولشویی                                                              - آیین نامه استخدامی                                                  
  • مصوبات هیات مدیره                                                                  - مصوبات مجمع عمومی                                
  • دستورالعمل های ابلاغی از طرف شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند وجود نداشته است.

راهبری شرکتی

رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود. در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار نیز در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت، کمیته های تخصصی هیئت مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است.

 

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی

 

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره شرکت.

2- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در شرکت های دیگر (براساس ضوابط خاص مربوط به اعضای موظف و غیر موظف).

3- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.

4- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام،تملک و ثبت مالکیت سهام و ...

5- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.

6- استقرار سازوکار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف ، تقلب و سو استفاده ، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.

7- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

8- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.

9- طراحی و پیاده سازی سازو کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.

10- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

11-رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.

12- تشکیل کمیته حسابرسی تحت نظر هیات مدیره.

13- تشکیل کمیته انتصابات ، ریسک و جبران خدمت مطابق ضوابط تحت نظر هیات مدیره.

14- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.

15- تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

16- تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.

17- تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.

18-  رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

19- انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

 

20- تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی ، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

21- حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد.

22- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

23- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام

24- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی.

25- افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

لازم به ذکر است بر اساس ابلاغیه شماره 067/440/ ب/99 موره 1399/08/11 سازمان بورس و اوراق بهادار اجرای برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شامل نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف و مستقل هیات مدیره، میزان سهام وثیقه مدیران و انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی با موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره 25 روز قبل از تاریخ مجمع تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است لذا رعایت و اجرای موارد فوق الذکر در گزارش تفسیری موضوعیت نداشته است.

همچنین نتایج ارزیابی دوره ای واحد حسابرسي داخلي در خصوص وضعيت نظام راهبري مشتمل بر دستورالعمل حاكميت شركتي حاکی از آن است که شرکت از نظر رعایت اصول راهبری شرکتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

 

هیئت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به 1400/09/30 با برگزاری 23 جلسه تلاش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر

امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.

تاریخچه

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ با نام مرجان کار با مسئولیت  محدود با سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات و صادرات و فروش کالاهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره ۴۰۰۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .در سال ۱۳۶۲موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت سالانه ۱۸ میلیون قالب بلوک سقفی ،از وزارت صنایع اخذ گردید.

 

درباره ما

شرکت مرجان کار از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت ساختمان و تولیدکننده آجر سفال است که سهم عمده ای از بازار گلستان و مازندران را در اختیار دارد. این شرکت از سال ۱۳۷۹ با بکارگیری کوره تونلی کاملاً خودکار و دستگاههای پیشرفته تولید خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۸ در هیات پذیرش فرابورس ایران پذیرفته شد.

آدرس

 

استان گلستان، گرگان، کیلومتر ۴ جاده گرگان گنبد، جاده نصرآباد، نرسیده به روستای باغ گلبن، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

ارتباط با ما

 واحد فروش :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۵۲۷

sales@marjankarco.ir

حسابداری  :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۶۶۰

acc@marjankarco.ir

امور سهام  :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۴۶۰

bourse@marjankarco.ir

دورنگار       :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۵۲۵

info@marjankarco.ir

 

پیاده سازی و پشتیبانی رایان کلیک

Template Design:RayanClick