جمعه 22 تير 1403 | Friday 12 July 2024
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار - رویه های حاکمیت شرکتی

راهبری شرکتی

رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت درمقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار نیز در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت، کمیته های تخصصی هیئت مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است. در ادامه مهمترین اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی طبق ابلاغیه شماره117635/122 مورخ 22/09/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح می گردد.

 

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.

2- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت های دیگر (براساس ضوابط خاص مربوط به اعضای موظف و غیر موظف).

3- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.

4- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...

5- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.

6- استقرار ساز وکار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.

7- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

8- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.

9- طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیئت مدیره.

 

 

10- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیئت مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.

11-رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره.

12- تشکیل کمیته حسابرسی تحت نظر هیئت مدیره.

13- تشکیل کمیته انتصابات، ریسک و جبران خدمت مطابق ضوابط تحت نظر هیئت مدیره.

14- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیئت مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.

15- تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

16- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را برعهده داشته باشد.

17- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه.

18-  رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

19- انتشار کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

20- تعیین زمان بندی پرداخت سود سهام به گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترل، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

21- حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد.

22- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

23- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام

24- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره در جلسات مجامع عمومی.

25- افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

 

 

لازم به ذکر است نتایج ارزیابی دوره ای واحد حسابرسي داخلي در خصوص وضعيت نظام راهبري مشتمل بر دستورالعمل حاكميت شركتي حاکی از آن است که شرکت از نظر رعایت اصول راهبری شرکتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

 

هیئت مدیره شرکت در دوره مالی نه ماهه منتهی به 1402/09/30برگزاری 23 جلسه که با حضور منظم همه اعضاء در جلسات همراه بوده، تلاش کرده است تا با ایجاد حاکمیت کارآمد برامور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.

 

 

تاریخچه

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ با نام مرجان کار با مسئولیت  محدود با سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات و صادرات و فروش کالاهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره ۴۰۰۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .در سال ۱۳۶۲موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت سالانه ۱۸ میلیون قالب بلوک سقفی ،از وزارت صنایع اخذ گردید.

 

درباره ما

شرکت مرجان کار از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت ساختمان و تولیدکننده آجر سفال است که سهم عمده ای از بازار گلستان و مازندران را در اختیار دارد. این شرکت از سال ۱۳۷۹ با بکارگیری کوره تونلی کاملاً خودکار و دستگاههای پیشرفته تولید خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۸ در هیات پذیرش فرابورس ایران پذیرفته شد.

آدرس

 

استان گلستان، گرگان، کیلومتر ۴ جاده گرگان گنبد، جاده نصرآباد، نرسیده به روستای باغ گلبن، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

ارتباط با ما

 واحد فروش :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۵۲۷

sales@marjankarco.ir

حسابداری  :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۶۶۰

acc@marjankarco.ir

امور سهام  :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۴۶۰

bourse@marjankarco.ir

دورنگار       :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۵۲۵

info@marjankarco.ir

کدپستی       :  4916174595

پیاده سازی و پشتیبانی رایان کلیک

Template Design:RayanClick